Výberové konania štátnych zamestnancov

Dňa 1. júna 2017 nadobúda účinnosť zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), ktorý zavádza „Centrálny informačný systém štátnej služby“ (CISŠS), súčasťou ktorého je aj register výberových konaní. V súvislosti s týmto registrom Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby v spolupráci s Úradom vlády SR vyvinula modul s názvom „Výberové konania“.

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátsk/vk/selectionprocedurelist.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 22 September, 2017
Licencia license Creative Commons Attribution
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 2 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Id id8f0735cc-52a4-4a9b-8b11-023ec6607892
Správca maintainerBF9E0C34-063B-445B-9457-C3F0969F1B42
Periodicita aktualizácie periodicitydaily
Resource Group Id resource_group_id7dc72d31-e9fe-4cc7-8d35-0e36f99f293a
Id revízií revision_ide7a91038-ff96-4798-9423-4ae374c836e1
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid