verejne-wc-mesta-presov-geo-data

Z obsahu datasetu

Verejné WC mesta Prešov - geo data

Zdroj: Verejné WC mesta Prešov - geo data

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátgeo.json.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 3 Október, 2017
Licencia license Creative Commons Attribution
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 2 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatgeo.json
Id id2ac78d07-4a6f-46e5-8e31-60ad6f15562f
Správca maintainer8A043E04-3EF8-45D4-A9A9-EDE214E5FAC5
Periodicita aktualizácie periodicitysemi-annually
position2
Resource Group Id resource_group_id006fe9e4-e816-421b-a991-8a7e7f99b43b
Id revízií revision_ide1863f3c-ecf1-48e9-9c28-07e76e51d4b0
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid