velkoobjemove-kontajnery-rozmiestnenie-v-meste-pre...

Z obsahu datasetu

Veľkoobjemové kontajnery (rozmiestnenie v meste Prešov) - geo data

Zdroj: Veľkoobjemové kontajnery (rozmiestnenie v meste Prešov) - geo data

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátkml.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 30 Máj, 2017
Licencia license Creative Commons Attribution
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 2 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatKML
Id idf0c0746e-bdb9-411f-beaa-f511db6c0d0e
Správca maintainer8A043E04-3EF8-45D4-A9A9-EDE214E5FAC5
Periodicita aktualizácie periodicitysemi-annually
position1
Resource Group Id resource_group_idcdd0a7ce-b62b-472c-925a-c31b217ea145
Id revízií revision_id485737ea-6df1-4e07-a57e-a1b86308a17e
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid