velkoobjemove-kontajnery-rozmiestnenie-v-meste-pre...

Z obsahu datasetu

Veľkoobjemové kontajnery (rozmiestnenie v meste Prešov) - geo data

Zdroj: Veľkoobjemové kontajnery (rozmiestnenie v meste Prešov) - geo data

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátgeo.json.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 10 August, 2017
Licencia license Creative Commons Attribution
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 2 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatgeo.json
Id id04fe4336-c0e3-4bf0-a008-31f872a4fab5
last_modifiedpred viac ako 2 rokmi
Správca maintainer8A043E04-3EF8-45D4-A9A9-EDE214E5FAC5
Periodicita aktualizácie periodicitysemi-annually
position2
Resource Group Id resource_group_idcdd0a7ce-b62b-472c-925a-c31b217ea145
Id revízií revision_ide9da79a2-2264-45f0-9109-024758c41246
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid