velkoobjemove-kontajnery-rozmiestnenie-v-meste-pre...

Z obsahu datasetu

Veľkoobjemové kontajnery (rozmiestnenie v meste Prešov) - geo data

Zdroj: Veľkoobjemové kontajnery (rozmiestnenie v meste Prešov) - geo data

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátshp.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 30 Máj, 2017
Licencia license Creative Commons Attribution
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 2 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatshp
Id id01a3f783-5d4d-4ecd-bc46-5c73244c5e28
Správca maintainer8A043E04-3EF8-45D4-A9A9-EDE214E5FAC5
Periodicita aktualizácie periodicitysemi-annually
Resource Group Id resource_group_idcdd0a7ce-b62b-472c-925a-c31b217ea145
Id revízií revision_id8f1c97a3-efef-4a7c-860d-d94b3f5e2627
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid