Výkaz o výsledkoch následných finančných kontrol ...

Schéma XSD

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxsd.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 3 August, 2015
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 4 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxsd
Id id81f099f5-f4fa-4547-8a96-9a287b38ff4c
Periodicita aktualizácie periodicityother
Popis periodicity periodicity_descriptionnezadane
position7
Resource Group Id resource_group_id18145509-00f3-45fd-bf6d-b03851122638
Id revízií revision_id0c3bf888-b714-4207-bab1-bb115310e10e
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid