Výkaz o výsledkoch následných finančných kontrol ...

Výkaz obsahuje informáciu o výsledkoch následných finančných kontrol za rok 2011 (počet vykonaných následných finančných kontrol, celková suma kontrolovaných verejných prostriedkov, celkový počet kontrolných zistení, počet porušení finančnej disciplíny a počet kontrolných zistení oznámených orgánom činným v trestnom konaní).

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 11 Máj, 2017
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Nie
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred viac ako 6 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatXML
Id id816c1d74-7000-4ed8-9cb3-754568ef5ecb
last_modifiedpred viac ako 2 rokmi
Správca maintainer2E5A548A-983F-45BF-978A-1CD6CD22FBBC
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicityother
Popis periodicity periodicity_descriptionnezadane
position2
Resource Group Id resource_group_id18145509-00f3-45fd-bf6d-b03851122638
resource_typefile
Id revízií revision_id68ee3f7c-7b7c-4457-b6f3-7e0a697fcca4
Stav stateactive
Status statuspublic
Typ url url_typeupload
Platnosť validityperm_valid