Výkaz o výsledkoch následných finančných kontrol ...

XSD schéma

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxsd.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 12 December, 2012
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 6 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxsd
Id id62ff9221-6d10-4dd8-91e0-2d2bcd11e551
Periodicita aktualizácie periodicityother
Popis periodicity periodicity_descriptionnezadane
position3
Resource Group Id resource_group_id18145509-00f3-45fd-bf6d-b03851122638
resource_typemetadata
Id revízií revision_id0c3bf888-b714-4207-bab1-bb115310e10e
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid
webstore_urlenabled