Výkaz o výsledkoch následných finančných kontrol ...

Výkaz obsahuje informáciu o výsledkoch následných finančných kontrol za rok 2015 (počet vykonaných následných finančných kontrol, celková suma kontrolovaných verejných prostriedkov, celkový počet kontrolných zistení, počet porušení finančnej disciplíny a počet kontrolných zistení oznámených orgánom činným v trestnom konaní).

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxsd.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 7 Apríl, 2017
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 2 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxsd
Id id5d2abbb6-be60-4aa9-8597-a6c1209796ff
Správca maintainer2E5A548A-983F-45BF-978A-1CD6CD22FBBC
Periodicita aktualizácie periodicityother
Popis periodicity periodicity_descriptionnezadane
position11
Resource Group Id resource_group_id18145509-00f3-45fd-bf6d-b03851122638
Id revízií revision_id924aec83-25a4-4097-9547-9deae5fcc84f
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid