uzemie-mesta-presov-ohrozene-povodnami-geo-data

Z obsahu datasetu

Územie mesta Prešov ohrozené povodňami - geo data

Zdroj: Územie mesta Prešov ohrozené povodňami - geo data

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátshp.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 11 August, 2017
Licencia license Creative Commons Attribution
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 2 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatshp
Id id021f957f-44d5-445f-9448-b5d91c819a67
last_modifiedpred viac ako 2 rokmi
Správca maintainer8A043E04-3EF8-45D4-A9A9-EDE214E5FAC5
Periodicita aktualizácie periodicitysemi-annually
Resource Group Id resource_group_id09fe4c32-dccb-46ae-98bf-0f604f1f35c3
Id revízií revision_id32136268-ecf3-46ce-8f07-b4c604b1d932
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid