Počet aktivovaných elektronických schránok na ...

Počet elektronických schránok na ÚPVS (fyzické osoby, podnikateľ, orgány verejnej moci), ktoré sú aktivované na doručovanie. Použité skratky:

FO - Fyzická osoba

PO - Podnikateľ (Právnická osoba, Fyzická osoba - podnikateľ)

OVM - Orgán verejnej moci

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 12 December, 2019
Licencia license Creative Commons CCZero
Transformované dáta transformed Nie
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred 7 mesiacmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
datastore_active1
Formát formatCSV
Id idacbf32ed-3418-4eff-b9c4-2f19d73668b3
last_modifiedpred 2 dňami
Správca maintainer8155F071-182E-4C85-B6A0-32BF69399B17
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicitymonthly
position3
Resource Group Id resource_group_id398f2ffb-6017-4ef3-9d44-5bf2786fa8b2
Id revízií revision_id5163a9ac-6b01-4389-bcf4-04c4fd7a843d
Stav stateactive
Status statuspublic
Typ url url_typeupload
Platnosť validityperm_valid