ts0001ms.xlsx

Z obsahu datasetu

Kľúčové ukazovatele obsahujú časové rady ukazovateľov hospodárskeho a sociálno-ekonomického vývoja

Zdroj: Vybrané trhové služby (Tržby za vlastné výkony a tovar) [ts0001ms]

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxlsx.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 12 Máj, 2015
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 4 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxlsx
Id id91415098-1346-4550-80e9-b5b7dd74cdd8
Periodicita aktualizácie periodicityother
Popis periodicity periodicity_descriptionnezadane
position2
Resource Group Id resource_group_id17e30b3e-45dd-48cd-81d3-e9cb487757e0
Id revízií revision_id14898a33-6d3f-47a5-af1a-62e0f4d9b7ba
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid