ts0001ms.xml

Z obsahu datasetu

Kľúčové ukazovatele obsahujú časové rady ukazovateľov hospodárskeho a sociálno-ekonomického vývoja

Zdroj: Vybrané trhové služby (Tržby za vlastné výkony a tovar) [ts0001ms]

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 12 Máj, 2015
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Nie
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred viac ako 4 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatXML
Id id87f46b2d-f1af-447d-a121-39900bd7387d
Periodicita aktualizácie periodicityother
Popis periodicity periodicity_descriptionnezadane
position1
Resource Group Id resource_group_id17e30b3e-45dd-48cd-81d3-e9cb487757e0
Id revízií revision_idddd2588b-62ce-4a12-b5e2-7536a6da1eba
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid