Kontroly podľa zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole ...

Z obsahu datasetu

Databáza sumáru vykonaných kontrol za odbor kontroly medzinárodných a vlastných zdrojov _ rok 2017 obsahuje základné údaje ako je celkový počet kontrol, zistené porušenia, nedostatky,...

Zdroj: Sumár vykonaných kontrol za odbor kontroly medzinárodných a vlastných zdrojov za rok 2017

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 16 Júl, 2018
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Nie
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred viac ako 4 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatCSV
Id id72775674-97f1-48a7-a91f-c3ca61d0f708
Správca maintainer2E5A548A-983F-45BF-978A-1CD6CD22FBBC
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicityother
Popis periodicity periodicity_descriptionbez aktualizácie
Resource Group Id resource_group_idef9d8915-0d54-459c-9a87-1c13e6e9c7c5
Id revízií revision_idc5d1907f-9b9a-4247-9ab8-e0e76e8a7dbc
Stav stateactive
Status statuspublic
Typ url url_typeupload
Platnosť validityperm_valid