Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami ...

Z obsahu datasetu

Zákazky s hodnotou rovnou alebo vyššou ako 5 000,00 EUR bez DPH a v súvislosti s ktorými bol použitý postup v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, t.j. prieskum...

Zdroj: Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami §117

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 16 Január, 2020
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Nie
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred viac ako 1 rokom
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatPDF
Id ida45c3e46-d761-45ae-95d8-c39a91bf37db
last_modifiedpred 5 mesiacmi
Správca maintainer2E5A548A-983F-45BF-978A-1CD6CD22FBBC
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicityquarterly
position1
Resource Group Id resource_group_id8326377f-c7e3-442d-b82b-6db2f4b7e359
Id revízií revision_id38491e1b-336d-406d-b645-aa4e64ea6150
Stav stateactive
Status statuspublic
Typ url url_typeupload
Platnosť validityperm_valid