Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami ...

Z obsahu datasetu

Zákazky s hodnotou rovnou alebo vyššou ako 5 000,00 EUR bez DPH a v súvislosti s ktorými bol použitý postup v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, t.j. prieskum...

Zdroj: Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami §117

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 16 Január, 2020
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Nie
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred viac ako 1 rokom
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatPDF
Id id48a5f220-5581-4a5c-b35b-537c9df4edcd
last_modifiedpred 5 mesiacmi
Správca maintainer2E5A548A-983F-45BF-978A-1CD6CD22FBBC
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicityquarterly
Resource Group Id resource_group_id8326377f-c7e3-442d-b82b-6db2f4b7e359
Id revízií revision_id5ade952e-c22f-4624-8eae-a8eae91bbee0
Stav stateactive
Status statuspublic
Typ url url_typeupload
Platnosť validityperm_valid