Strategické a iné dokumenty mesta Prešov

Z obsahu datasetu

Strategické a iné dokumenty mesta Prešov http://egov.presov.sk/default.aspx?NavigationState=790%3A0%3A

Zdroj: Strategické a iné dokumenty mesta Prešov

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 11 August, 2017
Licencia license Creative Commons Attribution
Transformované dáta transformed Nie
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred viac ako 2 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatXML
Id idd3956c1f-643e-4202-b9f9-7eca5b62187d
Správca maintainer8A043E04-3EF8-45D4-A9A9-EDE214E5FAC5
Periodicita aktualizácie periodicitydaily
Resource Group Id resource_group_iddd1dfdae-0528-470c-9c28-98406c5e7203
Id revízií revision_idbf98591a-ee93-4beb-8da9-c1a1a2b8c8ed
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid