Strategické a iné dokumenty mesta Prešov

Z obsahu datasetu

Strategické a iné dokumenty mesta Prešov http://egov.presov.sk/default.aspx?NavigationState=790%3A0%3A

Zdroj: Strategické a iné dokumenty mesta Prešov

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxml.net.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 11 August, 2017
Licencia license Creative Commons Attribution
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 2 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxml.net
Id id3724861a-92c4-4954-9b74-848d16003a3a
Správca maintainer8A043E04-3EF8-45D4-A9A9-EDE214E5FAC5
Periodicita aktualizácie periodicitydaily
position4
Resource Group Id resource_group_iddd1dfdae-0528-470c-9c28-98406c5e7203
Id revízií revision_idb9a5a7bd-888e-4517-baae-31f12e652202
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid