Počet psov v meste Prešov podľa ulíc (k ...

Z obsahu datasetu

Počet psov v meste Prešov podľa ulíc, vychádza z evidencie prihlásených psov v zmysle zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov....

Zdroj: Počet psov v meste Prešov podľa ulíc (k aktuálnemu dátumu)

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 9 August, 2017
Licencia license Creative Commons Attribution
Transformované dáta transformed Nie
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred viac ako 2 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatPDF
Id id9692b63d-929b-4a52-b8bc-77f153848016
Správca maintainer8A043E04-3EF8-45D4-A9A9-EDE214E5FAC5
Periodicita aktualizácie periodicitydaily
position1
Resource Group Id resource_group_idbb92b987-0df8-4bb5-bc6d-2137f1759934
Id revízií revision_ide9dc2e7f-457f-4261-8481-19780a0bee84
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid