Počet psov v meste Prešov podľa ulíc (k ...

Z obsahu datasetu

Počet psov v meste Prešov podľa ulíc, vychádza z evidencie prihlásených psov v zmysle zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov....

Zdroj: Počet psov v meste Prešov podľa ulíc (k aktuálnemu dátumu)

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 9 August, 2017
Licencia license Creative Commons Attribution
Transformované dáta transformed Nie
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred viac ako 2 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatJSON
Id id65aee04c-d6c7-40da-9e10-77c8daaa6cec
Správca maintainer8A043E04-3EF8-45D4-A9A9-EDE214E5FAC5
Periodicita aktualizácie periodicitydaily
position3
Resource Group Id resource_group_idbb92b987-0df8-4bb5-bc6d-2137f1759934
Id revízií revision_id56e48eb4-99a1-41aa-a7d6-98962cd6f934
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid