Počet psov v meste Prešov podľa ulíc (k ...

Z obsahu datasetu

Počet psov v meste Prešov podľa ulíc, vychádza z evidencie prihlásených psov v zmysle zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov....

Zdroj: Počet psov v meste Prešov podľa ulíc (k aktuálnemu dátumu)

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxml.net.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 9 August, 2017
Licencia license Creative Commons Attribution
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 2 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxml.net
Id id061cd8b8-ac4a-4057-aaf7-9d4acc5210d7
Správca maintainer8A043E04-3EF8-45D4-A9A9-EDE214E5FAC5
Periodicita aktualizácie periodicitydaily
position4
Resource Group Id resource_group_idbb92b987-0df8-4bb5-bc6d-2137f1759934
Id revízií revision_id375c5fcd-948c-4e13-b79c-a29b4f87f506
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid