Štatistika hospitalizovaných v SR

Informuje o ukončených hospitalizáciách v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti SR v členení kapitol a skupín diagnóz medzinárodnej klasifikácie chorôb MKCH-10.

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxlsx, ods.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 20 Jún, 2019
Licencia license Creative Commons CCZero
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred 7 mesiacmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxlsx, ods
Id id727bb7d8-37b5-470a-a6e9-1803ecce70b2
Správca maintainer0EE1FAB1-03FA-452E-A30F-0421B9AA122F
Periodicita aktualizácie periodicityannually
Resource Group Id resource_group_idde80cc30-dfad-4606-90a7-fb292ea747ee
Id revízií revision_idef500a28-3336-4042-83e3-85e0d81f0624
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid