Štatistické vyhodnotenie činnosti v súvislosti so ...

Z obsahu datasetu

Databáza prehľadu podaní k zák. 307/2014 Z .z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti na základe Akčného plánu na posilnenie SR ako právneho štátu...

Zdroj: Štatistické vyhodnotenie činnosti v súvislosti so zákonom č. 307/2014 Z. z.

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxlsx.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 15 Máj, 2020
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred 2 mesiacmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxlsx
Id idc15fbe22-d509-45eb-b0a7-570029923d7d
Správca maintainer2E5A548A-983F-45BF-978A-1CD6CD22FBBC
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicityannually
position1
Resource Group Id resource_group_id72ead431-7d57-4103-aba6-97f17ca5d073
Id revízií revision_id96b1089d-6508-4d08-ab87-be3030432e83
Stav stateactive
Status statuspublic
Typ url url_typeupload
Platnosť validityperm_valid