st0003qs.xlsx

Z obsahu datasetu

Kľúčové ukazovatele obsahujú časové rady ukazovateľov hospodárskeho a sociálno-ekonomického vývoja

Zdroj: Výstavba a úbytok bytov [st0003qs]

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxlsx.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 12 Máj, 2015
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 4 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxlsx
Id idb9ac9219-30be-4b42-8a38-74c2cf92abbd
Periodicita aktualizácie periodicityother
Popis periodicity periodicity_descriptionnezadane
position2
Resource Group Id resource_group_idf81ed15c-19cd-4614-9d5b-4dd7add80723
Id revízií revision_id8548f77f-f2c5-4cb6-bae8-48aec82ce4af
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid