Spotreba zdravotníckych pomôcok v Slovenskej ...

Datasety spotreby zdravotníckych pomôcok obsahujú zoznam vydaných zdravotníckych pomôcok, vrátane špeciálneho zdravotníckeho materiálu na úroveň kódu zdravotníckej pomôcky s uvedením množstva vydaných balení. Umožňujú vytváranie vlastných výberov a triedenie podľa položiek – skupina zdravotníckej pomôcky, kód zdravotníckej pomôcky, štát výrobcu, názov výrobcu a typ výdaja zdravotníckej pomôcky.

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxls, ods.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 20 Január, 2021
Licencia license Creative Commons Attribution
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred 4 mesiacmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxls, ods
Id idc6ece639-01c4-4387-b741-b966b4ee104d
last_modifiedpred 4 mesiacmi
Správca maintainer0EE1FAB1-03FA-452E-A30F-0421B9AA122F
Periodicita aktualizácie periodicityquarterly
position4
Resource Group Id resource_group_ide30f3423-3599-4f4f-a81a-d234f8c98980
Id revízií revision_id70cb561c-a58e-4967-a066-e4dc68b70dd1
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid