Spotreba zdravotníckych pomôcok v Slovenskej ...

Datasety spotreby zdravotníckych pomôcok obsahujú zoznam vydaných zdravotníckych pomôcok, vrátane špeciálneho zdravotníckeho materiálu na úroveň kódu zdravotníckej pomôcky s uvedením množstva vydaných balení. Umožňujú vytváranie vlastných výberov a triedenie podľa položiek – skupina zdravotníckej pomôcky, kód zdravotníckej pomôcky, štát výrobcu, názov výrobcu a typ výdaja zdravotníckej pomôcky.

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxls, ods.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 20 Január, 2021
Licencia license Creative Commons Attribution
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred 4 mesiacmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxls, ods
Id id75fb1704-97c6-4a2c-96fd-7179a854d15c
Správca maintainer0EE1FAB1-03FA-452E-A30F-0421B9AA122F
Periodicita aktualizácie periodicityquarterly
position5
Resource Group Id resource_group_ide30f3423-3599-4f4f-a81a-d234f8c98980
Id revízií revision_idfb525cfb-2593-4d59-abae-fd4a84077f2b
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid