Spotreba dietetických potravín v Slovenskej ...

Datasety spotreby dietetických potravín obsahujú zoznam vydaných dietetických potravín na úroveň kódu dietetickej potraviny s uvedením množstva vydaných balení. Umožňujú vytváranie vlastných výberov a triedenie podľa položiek – kód dietetickej potraviny, štát výrobcu, názov výrobcu a typ výdaja dietetickej potraviny

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxls, ods.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 24 November, 2020
Licencia license Creative Commons Attribution
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred 8 mesiacmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxls, ods
Id id0f9a5b72-51ab-4cd7-92c4-e80f2c3cba2e
Správca maintainer0EE1FAB1-03FA-452E-A30F-0421B9AA122F
Periodicita aktualizácie periodicityquarterly
position5
Resource Group Id resource_group_id9166d944-928b-477d-abb1-5e5f89cde66a
Id revízií revision_id1a8d0fca-0b6a-4589-9d62-514037fd036c
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid