Spôsob platby

Číselník obsahuje možnosti platby v lekárni.

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxml, xls.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 27 Jún, 2019
Licencia license Creative Commons CCZero
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred 6 mesiacmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxml, xls
Id id582219d6-fd1b-4323-b080-480919417bd1
Správca maintainer0EE1FAB1-03FA-452E-A30F-0421B9AA122F
Periodicita aktualizácie periodicityirregularly
Resource Group Id resource_group_idf7f8b9cc-181e-46ef-93dd-a30d30865175
Id revízií revision_idb78af059-994c-4834-bf50-598d4bf64904
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid