Spisy odovzdané do registartúreho strediska - GR

zoznam spisov odovzdaných na archiváciu do registratúrneho strediska

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátdocx.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 14 December, 2018
Licencia license Creative Commons CCZero
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred 10 mesiacmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatdocx
Id idd5d93e35-e2db-459f-9c08-5af80726bc28
last_modifiedpred 10 mesiacmi
Správca maintainerAF5117EA-5B86-4519-A456-2BBF0DE4AD3C
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicityirregularly
Resource Group Id resource_group_idcde1d0be-d9f8-4df7-9c8a-6365bb82ef11
Id revízií revision_idee4b713c-e943-431a-9003-5555db70b625
Stav stateactive
Status statuspublic
Typ url url_typeupload
Platnosť validityperm_valid