sp0207ts.xlsx

Z obsahu datasetu

Kľúčové ukazovatele obsahujú časové rady ukazovateľov hospodárskeho a sociálno-ekonomického vývoja

Zdroj: Priemerné ceny pohonných látok v SR (týždenné) [sp0207ts]

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxlsx.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 12 Máj, 2015
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 5 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxlsx
Id id464bcc2a-6644-416c-81ed-f119e45c69b6
Periodicita aktualizácie periodicityother
Popis periodicity periodicity_descriptionnezadane
position2
Resource Group Id resource_group_idca3364a2-7f40-4119-b5f1-ef71e9b706f1
Id revízií revision_id2752f933-fdbf-40a4-bc82-d5a1215c6c98
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid