sp0202ms.xlsx

Z obsahu datasetu

Kľúčové ukazovatele obsahujú časové rady ukazovateľov hospodárskeho a sociálno-ekonomického vývoja

Zdroj: Priemerné ceny pohonných látok v SR (mesačné) [sp0202ms]

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxlsx.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 12 Máj, 2015
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 4 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxlsx
Id id42200c77-39c2-48e1-972e-428c8bb7d789
Periodicita aktualizácie periodicityother
Popis periodicity periodicity_descriptionnezadane
position2
Resource Group Id resource_group_id7da9b832-46cc-4f5a-a81a-7c7f41fbb3d5
Id revízií revision_id18eecb38-ee89-4f59-9c6d-81a3a07a416c
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid