sp0012rs.xlsx

Z obsahu datasetu

Kľúčové ukazovatele obsahujú časové rady ukazovateľov hospodárskeho a sociálno-ekonomického vývoja

Zdroj: Spotrebný kôš 2014 [sp0012rs]

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxlsx.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 12 Máj, 2015
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 5 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxlsx
Id ide989d316-d67d-433e-9f92-84d51f4134e6
Periodicita aktualizácie periodicityother
Popis periodicity periodicity_descriptionnezadane
position2
Resource Group Id resource_group_idcb5476a3-a35d-46bc-8966-ff12dfe2df21
Id revízií revision_ide6cfaeb6-cb6f-4230-815e-3264e0b8fd58
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid