sp0011rs.xlsx

Z obsahu datasetu

Kľúčové ukazovatele obsahujú časové rady ukazovateľov hospodárskeho a sociálno-ekonomického vývoja

Zdroj: Spotrebný kôš 2013 [sp0011rs]

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxlsx.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 12 Máj, 2015
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 5 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxlsx
Id idd8a6936a-efb7-47a3-b86c-a7b0a5979e03
Periodicita aktualizácie periodicityother
Popis periodicity periodicity_descriptionnezadane
position2
Resource Group Id resource_group_id3d5229ee-2553-4ff2-920b-cb1ff2f9968e
Id revízií revision_ide2f96036-d46d-485d-8500-040700bcf384
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid