sp0011rs.csv

Z obsahu datasetu

Kľúčové ukazovatele obsahujú časové rady ukazovateľov hospodárskeho a sociálno-ekonomického vývoja

Zdroj: Spotrebný kôš 2013 [sp0011rs]

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 12 Máj, 2015
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Nie
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred viac ako 5 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatCSV
Id ida3063c38-4491-4532-9015-a168cad1ab26
Periodicita aktualizácie periodicityother
Popis periodicity periodicity_descriptionnezadane
Resource Group Id resource_group_id3d5229ee-2553-4ff2-920b-cb1ff2f9968e
Id revízií revision_ide3f13d24-fc31-4c2e-9ac8-c9747afb8f09
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid