sp0009ms.xlsx

Z obsahu datasetu

Kľúčové ukazovatele obsahujú časové rady ukazovateľov hospodárskeho a sociálno-ekonomického vývoja

Zdroj: Jadrová a čistá inflácia - oproti decembru minulého roku v % [sp0009ms]

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxlsx.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 12 Máj, 2015
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 4 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxlsx
Id id34cd53d3-fc29-4d5a-b514-6c8497e5e35b
Periodicita aktualizácie periodicityother
Popis periodicity periodicity_descriptionnezadane
position2
Resource Group Id resource_group_idd437d6e2-15ad-404f-b6f5-7cca2317fae0
Id revízií revision_idb149aaf0-8951-4b1e-8b0d-14e13abe6968
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid