sp0008ms.xlsx

Z obsahu datasetu

Kľúčové ukazovatele obsahujú časové rady ukazovateľov hospodárskeho a sociálno-ekonomického vývoja

Zdroj: Jadrová a čistá inflácia - oproti rovnakému obdobiu minulého roku v % [sp0008ms]

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxlsx.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 12 Máj, 2015
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 4 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxlsx
Id idb210355e-5b8e-4d11-8094-232e4df31f7e
Periodicita aktualizácie periodicityother
Popis periodicity periodicity_descriptionnezadane
position2
Resource Group Id resource_group_id91ed7a03-bf11-45b8-b8a0-b46634bc025b
Id revízií revision_id19ef8e39-7d78-491d-812b-1325d380ccd5
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid