sp0007ms.xlsx

Z obsahu datasetu

Kľúčové ukazovatele obsahujú časové rady ukazovateľov hospodárskeho a sociálno-ekonomického vývoja

Zdroj: Jadrová a čistá inflácia - zmena oproti predchádzajúcemu obdobiu v % [sp0007ms]

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxlsx.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 12 Máj, 2015
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 5 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxlsx
Id id9b6ccc8e-9b88-4855-a4d0-aba0e2b04ef2
Periodicita aktualizácie periodicityother
Popis periodicity periodicity_descriptionnezadane
position2
Resource Group Id resource_group_ide69dbb2a-17e9-4296-9569-0932b63ca4c2
Id revízií revision_id2f455b60-ecc6-424c-b1bf-3b94c01b24f1
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid