Sesterské diagnózy

Čísleník obsahuje zoznam sesterských diagnoz v rozsahu VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 306 z 30. júna 2005, ktorou sa ustanovuje zoznam sesterských diagnóz Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 18 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje: § 1 Zoznam sesterských diagnóz je uvedený v prílohe § 2 Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júla 2005.

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxml, xls.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 27 Jún, 2019
Licencia license Creative Commons CCZero
Transformované dáta transformed Áno
Vytvorené createdpred 5 mesiacmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxml, xls
Id idb2dab5a9-496d-499f-9aa7-1dcc9dd8de2a
Správca maintainer0EE1FAB1-03FA-452E-A30F-0421B9AA122F
Periodicita aktualizácie periodicityirregularly
Resource Group Id resource_group_ide9eb30c1-15f8-4660-aa95-5b4ae699f551
Id revízií revision_id80eb21d6-b28e-4550-b137-098a6dbd35c0
Stav stateactive
Status statuspublic
transformed1
Platnosť validityperm_valid