Samovraždy a samovražedné pokusy v Slovenskej ...

Údaje o samovraždách poskytujú pracoviská súdneho lekárstva Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Údaje o samovražedných pokusoch hlásia poskytovatelia zdravotnej starostlivosti s útvarom s odborným zameraním psychiatria, gerontopsychiatria a detská psychiatria. Dátový zdroj: Hlásenie príčin a okolností úmyselného sebapoškodenia ZS (MZ SR) 2-12

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátpdf, xls, ods.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 19 Február, 2020
Licencia license Creative Commons Attribution
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred 5 mesiacmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatpdf, xls, ods
Id id61ca6931-264e-41ba-a96f-8b16105aef6e
Správca maintainer0EE1FAB1-03FA-452E-A30F-0421B9AA122F
Periodicita aktualizácie periodicityannually
position4
Resource Group Id resource_group_id4dc58e09-76a5-466e-9cd4-a995e0baeb15
Id revízií revision_id6aae8f67-eea4-4b09-80d1-0f994764dffb
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid