Samovraždy a samovražedné pokusy v SR 2017

Údaje o samovraždách poskytujú pracoviská súdneho lekárstva Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Údaje o samovražedných pokusoch hlásia poskytovatelia zdravotnej starostlivosti s útvarom s odborným zameraním psychiatria, gerontopsychiatria a detská psychiatria. Dátový zdroj: Hlásenie príčin a okolností úmyselného sebapoškodenia ZS (MZ SR) 2-12

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátpdf, xls, ods.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 19 Február, 2020
Licencia license Creative Commons Attribution
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred 5 mesiacmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatpdf, xls, ods
Id id478e7ca6-c0fd-4d2b-aa3a-db94e651d7dd
Správca maintainer0EE1FAB1-03FA-452E-A30F-0421B9AA122F
Periodicita aktualizácie periodicityannually
position3
Resource Group Id resource_group_id4dc58e09-76a5-466e-9cd4-a995e0baeb15
Id revízií revision_id18d2260c-64ad-495c-8e84-6c5dab70ac68
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid