Samovraždy a samovražedné pokusy v Slovenskej ...

Údaje o samovraždách a samovražedných pokusoch osôb členených podľa pohlavia, vekových skupín, rodinného stavu, vzdelania, pracovnej aktivity a územia trvalého bydliska. Informujú taktiež o spôsobe a mieste vykonania činu, o motíve samovražedných pokusov, ako aj o stanovených psychiatrických diagnózach pacientov, ktorí sa pokúsili o samovraždu.

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxls, ods, pdf.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 17 Jún, 2020
Licencia license Creative Commons Attribution
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred 1 mesiacom
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxls, ods, pdf
Id id43aef053-7f2f-4843-a547-ffd94a4093bc
Správca maintainer0EE1FAB1-03FA-452E-A30F-0421B9AA122F
Periodicita aktualizácie periodicityannually
position5
Resource Group Id resource_group_id4dc58e09-76a5-466e-9cd4-a995e0baeb15
Id revízií revision_id7c616dc1-ed0d-448a-a56b-ad240a68737e
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid