Samovraždy a samovražedné pokusy v SR 2015

Údaje o samovraždách poskytujú pracoviská súdneho lekárstva Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Údaje o samovražedných pokusoch hlásia poskytovatelia zdravotnej starostlivosti s útvarom s odborným zameraním psychiatria, gerontopsychiatria a detská psychiatria. Dátový zdroj: Hlásenie príčin a okolností úmyselného sebapoškodenia ZS (MZ SR) 2-12

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 19 Február, 2020
Licencia license Creative Commons Attribution
Transformované dáta transformed Nie
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred 5 mesiacmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatPDF
Id id3c6ec6f2-e54f-427e-8c27-aff78ab7bf97
last_modifiedpred 5 mesiacmi
Správca maintainer0EE1FAB1-03FA-452E-A30F-0421B9AA122F
Periodicita aktualizácie periodicityannually
position1
Resource Group Id resource_group_id4dc58e09-76a5-466e-9cd4-a995e0baeb15
Id revízií revision_id8b962de0-546b-4bfb-b3f9-9e434b50c3d6
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid