OÚ mimo SK 2017 – LH

Z obsahu datasetu

Databáza zberu dát výkonu štátnej správy lesného hospodárstva a poľovníctva.

Zdroj: Rozborové štandardy

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxsd.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 31 Máj, 2018
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 1 rokom
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxsd
Id id45fb3c61-7ca1-42b7-acc6-6685b9c08d8c
Správca maintainer2E5A548A-983F-45BF-978A-1CD6CD22FBBC
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicityannually
position4
Resource Group Id resource_group_id32a9d381-29e4-4d63-8e31-7f51344e649c
Id revízií revision_id4cfdfd10-94fc-41ae-b0db-774b9cdfd9ff
Stav statedeleted
Status statuspublic
Typ url url_typeupload
Platnosť validityperm_valid