Ročný výkaz o činnosti psychiatrickej ambulancie ...

Informuje o pacientoch liečených na psychiatrickú diagnózu v ambulantnej starostlivosti.

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxlsx, ods.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 19 Január, 2021
Licencia license Creative Commons Attribution
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 1 rokom
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxlsx, ods
Id id619a3879-f8a5-4e3f-aec2-8f9a5a9bbab4
last_modifiedpred 5 mesiacmi
Správca maintainer0EE1FAB1-03FA-452E-A30F-0421B9AA122F
Periodicita aktualizácie periodicityannually
Resource Group Id resource_group_id2c7f1ce0-f4e8-477c-b364-a0504451d6f3
Id revízií revision_id32fc401d-835a-49e7-990e-fb562e98f492
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid