Základné sídelné jednotky k roku 2010

Priestorová vrstva aktualizovaná k sčítaniu obyvateľov domov a bytov v roku 2011.

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátshape.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 22 Január, 2020
Licencia license Creative Commons Attribution
Transformované dáta transformed Áno
Vytvorené createdpred viac ako 1 rokom
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatSHAPE
Id id81643b51-7898-4284-abed-a898d7a3272b
last_modifiedpred viac ako 1 rokom
Správca maintainer7FD57FAC-2A2B-4E95-B8DF-948972AF89F6
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicityother
Popis periodicity periodicity_descriptionUkončená k 14.12. 2010
position1
Resource Group Id resource_group_id79d8e862-a419-42a0-b0dc-3fe6d9da1370
Id revízií revision_ida44a56ff-5e1c-4faf-a362-f7b1c872f6ad
Stav stateactive
Status statuspublic
transformed1
Typ url url_typeupload
Platnosť validityperm_valid