Register povolení, ktoré zanikli v zmysle pís. b) ...

Z obsahu datasetu

Registrácia vydaných, zaniknutých a odňatých povolení na výrobu, spracovanie, manipulovanie a uvádzanie liehu na trh

Zdroj: Register vydaných, zaniknutých a odňatých povolení na výrobu, spracovanie, manipulovanie a uvádzanie liehu na trh

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 21 Február, 2020
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Nie
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred viac ako 1 rokom
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatCSV
Id id91368dc7-394d-4c64-90dd-fd24fb3ce71a
last_modifiedpred 9 hodinami
Správca maintainer2E5A548A-983F-45BF-978A-1CD6CD22FBBC
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicityannually
position2
Resource Group Id resource_group_idcc2ed1be-f39e-4472-a593-969ed84d5ef2
Id revízií revision_id2838d8f9-5e2c-48d2-84bd-b3565000f8eb
Stav stateactive
Status statuspublic
Typ url url_typeupload
Platnosť validityperm_valid