ODS formát

Register poštových podnikov podľa zákona č. 324/2011 Z.z. o poštových službách, §23

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátods.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 22 November, 2018
Licencia license Creative Commons CCZero
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 1 rokom
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatods
Id id8857e032-8d28-4744-8307-237752829eac
last_modifiedpred 12 mesiacmi
Správca maintainer74297377-7AD7-4ED7-80CF-457EEA6E75AD
Periodicita aktualizácie periodicityother
Popis periodicity periodicity_descriptionpriebežne
Resource Group Id resource_group_id812ce1dd-3626-4adf-b6b0-999fd446cb8f
Id revízií revision_idc3934b3b-4262-4202-bab4-aaae365fe97e
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid