Lpis kultúrne diely gml

Databáza LPIS kultúrnych dielov v gml formáte.

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátgml.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 21 Máj, 2019
Licencia license Creative Commons CCZero
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 1 rokom
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatgml
Id id4b73994e-3e7b-45d1-bd99-a2380034313d
last_modifiedpred 5 mesiacmi
Správca maintainer2E5A548A-983F-45BF-978A-1CD6CD22FBBC
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicityirregularly
Resource Group Id resource_group_id8989fc7c-711d-4196-9d6a-69dd5eafb253
Id revízií revision_idcafa14bc-3d69-43fb-b8a6-1727f6eafee5
Stav stateactive
Status statuspublic
Typ url url_typeupload
Platnosť validityperm_valid