Schéma XSD

Z obsahu datasetu

poľovnícka organizácia je právnická osoba zriadená podľa zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých predpisov, ktorá združuje občanov, ktorí sú držiteľmi...

Zdroj: Register poľovníckych organizácií (PO)

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxsd.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 4 Júl, 2013
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 6 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxsd
Id idb48fa770-e845-49dc-aa78-fa41eea43d71
Periodicita aktualizácie periodicityother
Popis periodicity periodicity_descriptionnezadane
position1
Resource Group Id resource_group_ide26bf8a5-d992-4cf1-bbb0-4265d23090f6
resource_typefile
Id revízií revision_id4330a705-1895-417a-95f0-8715784a1935
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid