Vydané osvedčenia za rok 2011

Z obsahu datasetu

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch zriaďuje podľa § 15 ods. 2 a 3 zák.č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení...

Zdroj: Register odborne spôsobilých osôb (2004 - 2019)

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 23 Marec, 2017
Licencia license Iné (Nekomerčné)
Transformované dáta transformed Nie
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred viac ako 3 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatHTML
Id id8d2d6100-7def-43d3-be2f-4f9d7b93fe13
Správca maintainer1F25F8A1-9D21-4629-A36F-E119E1CC8884
Periodicita aktualizácie periodicityirregularly
position9
Resource Group Id resource_group_id1799f91b-7ac3-4e2f-ad1a-1ef8253ab6c1
Id revízií revision_id3bda40f8-ca0b-43be-9632-611c25591516
Schéma schemahttp://www.ruvzto.sk/OSVEDCENIA/2011.HTM
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid